15_5_2018_poseta_studenata_bezbednosti_naslovna.JPG

Saradnja sa Fakultetom bezbednosti

16. 05. 2018

Studenti četvrte godine Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu posetili su 15. maja u okviru stručne prakse Vojnoobaveštajnu agenciju (VOA).

U ime uprave VOA, pukovnik Dejan Pajić poželeo je dobrodošlicu studentima i upoznao ih sa mestom i ulogom Agencije u okviru bezbednosno-obaveštajnog sistema Republike Srbije. Studenti su iskazali interesovanje za specifičnosti rada u Agenciji, naročito za kriterijume i način zapošljavanja u VOA.

Pukovnik Raša Lazović predstavio je studentima nadležnosti Agencije i zakonski okvir delovanja. Takođe, studentima bezbednosti predstavljena je i muzejska postavka VOA, koja prikazuje razvoj vojnoobaveštajne službe u Srbiji od 1884. godine do danas.

Posete studenata završnih godina predstavljaju važan segment saradnje koji VOA razvija sa fakultetima koji se bave izučavanjem bezbednosti.
 


Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas