VOA logo

Sapštenje

21. 04. 2023

Radi istinitog obaveštavanja javnosti i sprečavanja dezinformacija, Ministarstvo odbrane saopštava da je dokument sa oznakama Vojnoobaveštajne agencije koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kome se Predrag Koluvija dovodi u vezu sa VOA – falsifikat.

Reč je o lažnom dokumentu čiji sadržaj nije verodostojan i na kome je krivotvoren potpis direktora VOA brigadnog generala Zorana Stojkovića, što je još 2019. godine utvrđeno grafološkim veštačenjem sudskog veštaka Ministarstva odbrane i Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku Uprave kriminalističke policije. Zloupotreblјen je pečat Vojnoobaveštajnog centra VOA od strane njenog bivšeg pripadnika.

Broj rešenja pod kojim je dokument zaveden ne postoji u registrima VOA, a svi navodi u njemu su izmišlјeni. Forma pomenutog lažnog dokumenta u potpunosti odudara od forme uobičajenog akta pod stepenom tajnosti „Strogo poverlјivo“. Ukazujemo na činjenicu da Predrag Koluvija nije, niti je bio oficir Vojske Srbije, nije pripadnik Vojnoobaveštajne agencije, niti je ikada imao saradnički status u VOA.

Ovim putem apelujemo na medije ali i na celokupnu javnost, da ne podležu dezinformacijama koje se plasiraju u cilјu narušavanja ugleda Vojnoobaveštajne agencije i Ministarstva odbrane.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas