Poseta_veterani_17_06_2016.jpg

Poseta Udruženja veterana vojnoobaveštajne službe Vojnoobaveštajnoj agenciji

20. 06. 2016

Dana 17.06. 2016. godine, a na osnovu Plana saradnje Ministarstva odbrane R. Srbije i Vojske Srbije sa udruženjima u 2016. godini, Vojnoobaveštajnu agenciju je posetila delegacija Udruženja veterana vojnoobaveštajne službe.

Tokom posete delegaciji Udruženja veterana vojnoobaveštajne službe je predstavljen Situacioni centar, gde su im prezentovane aktivnosti na praćenju bezbednosne situacije u MNOp u kojima su angažovani pripadnici Vojske Srbije. Ukazano im je i na mesto i ulogu VOA u obaveštajnom obezbeđenju naših pripadnika prilikom učešća u MNOp i realizaciji druge misije Vojske Srbije.

Poseban akcenat dat je na prikazu stanja u misijama u Libanu i Centralno-afričkoj republici gde je angažovan najveći broj pripadnika, sa pregledom aktuelnih bezbednosnih rizika i pretnji.

Direktor VOA brigadni general Slavoljub Dabić izrazio je zadovoljstvo zbog ove posete i upoznao članove delegacije sa zadacima koje realizuje Vojnoobaveštajna agencija. U želji da ova poseta preraste u tradiciju, u Vojnoobaveštajnu agenciju su dobrodošli ''svi oni koji rade na dobrobiti R. Srbije, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije'' naglasio je brigadni general Dabić.

Na kraju posete, predsednik Upravnog odbora Udruženja, general-major u penziji Radoslav Škorić, zahvalio se direktoru Vojnoobaveštajne agencije na realizaciji celokupnog programa posete i prijatnom boravku u objektu Agencije.


Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 13.11.2018. | Brigadni general Stojković na Konferenciji SEEMIC

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić učеstvоvао је 7. nоvеmbrа u Тirаni nа 10. gоdišnjој kоnfеrеnciјi

  • 09.11.2018. | Obeležen Dan primirja

    U Vojnoobaveštajnoj agenciji danas je svečanim postrojavanjem pripadnika VOA obeležen 11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

  • 24.10.2018. | Тribinа o vојnoj diplоmаtiјi

    Nа štаndu Мinistаrstvа оdbrаnе i Vојskе Srbiје nа bеоgrаdskоm Sајmu knjigа u utоrаk, 23. оktоbrа, оdržаnа је tribinа

Važniji linkovi

Pratite nas