22_02_2017_GSU.jpg

Poseta polaznika Generalštabnog usavršavanja Vojnoobaveštajnoj agenciji

22. 02. 2017

Polaznici 60. klase Generalštabnog usavršavanja oficira (GŠU) realizovali su danas nastavnu posetu Vojnoobaveštajnoj agenciji (VOA) Ministarstva odbrane Republike Srbije.

U obraćanju zamenika direktora VOA pukovnika Stojković Zorana istaknuto je da poseta Vojnoobaveštajnoj agenciji doprinosi i ujedno potvrđuje važnost usavršavanja oficirskog kadra.

Zamenik direktora VOA upoznao je polaznike 60. klase GŠU sa mestom i ulogom Agencije u bezbednosno-obaveštajnom sistemu Republike Srbije i zakonskim okvirom delovanja, misijama i zadacima Vojnoobaveštajne agencije, kao i značajem aktivnosti koje realizuje za sistem odbrane. Takođe, prezentovana je organizacijska struktura, nadležnosti i zadaci pojedinih organizacijskih celina i ključni elementi funkcionisanja Agencije.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas