dsc_6393.jpg

Odbor za kontrolu službi bezbednosti u nadzornoj poseti Vojnoobaveštajnoj agenciji

18. 12. 2019

U skladu sa Planom rada Odbora za 2019. godinu članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine Republike Srbije, realizovali su nadzornu posetu Vojnoobaveštajnoj agenciji.

Delegaciju Odbora predvodio je predsednik Odbora mr Igor Bečić. U radu delegacije Odbora koja je obavila nadzornu posetu učestvovali su narodni poslanici članovi i zamenici članova Odbora: Marija Obradović, Goran Pekarski i Jasmina Obradović.

U skladu sa ovlašćenjima članovi delegacije Odbora za kontrolu službi bezbednosti izvršili su nadzor nad zakonitošću rada Vojnoobaveštajne agencije i po principu slučajnog uzorka ostvarili neposredan uvid u dokumentaciju koja se odnosi na primenu posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka iz nadležnosti Vojnoobaveštajne agencije. Delegacija Odbora ustanovila je da je, u nadziranim slučajevima, Vojnoobaveštajna agencija postupala u skladu sa delokrugom rada i zakonom propisanim procedurama.

Članovi delegacije Odbora informisani su o aktivnostima koje Vojnoobaveštajna agencija preduzima a koje se odnose na prikupljanje, analizu, procenu, zaštitu i dostavljanje podataka i informacija o potencijalnim i realnim opasnostima po bezbednost Republike Srbije. Takođe, članovi delegacije Odbora razmatrali su efikasnost i pravovremenost dostavljanja podataka i informacija do kojih je došla Vojnoobaveštajna agencija a koje su u nadležnosti drugih službi bezbednosti ili policije. Konstatovano je da Vojnoobaveštajna agencija prati bezbednosnu situaciju i reaguje shodno ovlašćenjima koje ima na osnovu zakona. Pozitivno je ocenjen rad pripadnika Vojnoobaveštajne agencije i naglašena puna podrška njihovom daljem angažovanju na realizaciji težišnih zadataka.

Nadzornom posetom Vojnoobaveštajnoj agenciji zaokružen je ciklus nadzornih poseta direkcijama službi bezbednosti, a u narednom periodu Odbor će nastaviti aktivan nadzor nad radom službi bezbednosti u cilju povećanja efikasnosti rada službi bezbednosti.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas