Odbor za kontrolu službi bezbednosti_1.jpg

Odbor za kontrolu službi bezbednosti u nadzornoj poseti Direkciji Vojnoobaveštajne agencije

28. 12. 2016

Odbor za kontrolu službi bezbednosti, u skladu sa Planom rada Odbora za 2016. godinu, realizovao je nadzornu posetu Direkciji Vojnoobaveštajne agencije, 27. decembra 2016. godine.

Delegaciju Odbora predvodio je šef delegacije, predsednik Odbora mr Igor Bečić. U radu delegacije Odbora koja je obavila nadzornu posetu učestvovali su narodni poslanici članovi Odbora: Dragan Šormaz, Vladimir Đukanović, Marija Obradović, Meho Omerović i Zvonimir Đokić, zamenik člana Odbora.

U skladu sa ovlašćenjima, članovi delegacije Odbora za kontrolu službi bezbednosti izvršili su nadzor nad zakonitošću rada Direkcije Vojnoobaveštajne agencije i ostvarili neposredan uvid u dokumentaciju koja se odnosi na primenu posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka iz nadležnosti Vojnoobaveštajne agencije. Članovi delegacije Odbora informisani su o aktivnostima koje Vojnoobaveštajna agencija preduzima a koje se odnose na prikupljanje, analizu, procenu, zaštitu i dostavljanje podataka i informacija o potencijalnim i realnim opasnostima.

Rukovodioci pojedinih organizacionih jedinica Vojnoobaveštajne agencije upoznali su članove delegacije Odbora sa načinom i metodologijom rada, kao i sa dokumentacijom i procedurama primene posebnih postupaka i mera. Narodnim poslanicima omogućen je pristup i razgovor sa pripadnicima organizacione jedinice Vojnoobaveštajne agencije koja, u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja, prikuplja podatke iz javnih izvora. Pripadnici Vojnoobaveštajne agencije su tokom nadzora aktivno učestvovali i pružili iscrpna obrazloženja i odgovore na pitanja koja su postavljali članovi delegacije Odbora.

Članovi Odbora ocenili su da Vojnoobaveštajna agencija prati bezbednosnu situaciju i reaguje shodno ovlašćenjima koje ima na osnovu zakona. Pozdravili su aktivnosti u svetlu aktuelnih dešavanja i velikog priliva izbeglica, na planu borbe protiv terorizma, kao i ostvarivanje saradnje i razmene informacija sa službama bezbednosti stranih zemalja s obzirom na to da je bezbednost nedeljiva i da ne poznaje granice, i da obaveštajna saradnja sa bezbednosnim strukturama drugih zemalja svakako doprinosi iznalaženju adekvatnih odgovora za svaku buduću situaciju koja nas može zadesiti.

Delegacija Odbora ustanovila je da Vojnoobaveštajna agencija postupa u skladu sa delokrugom rada i zakonom propisanim procedurama. Pozitivno je ocenjen rad pripadnika Vojnoobaveštajne agencije i naglašena puna podrška njihovom daljem angažovanju na realizaciji težišnih zadataka.

Posetom Direkcije Vojnoobaveštajne agencije zaokružen je ciklus nadzornih poseta direkcijama službi bezbednosti, a u narednom periodu Odbor će nastaviti aktivan nadzor nad radom službi bezbednosti u cilju povećanja efikasnosti rada službi bezbednosti.


Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas