02_02_2017_VOA.jpg

Odbor za kontrolu službi bezbednosti u nadzornoj poseti Centru Vojnoobaveštajne agencije u Novom Sadu

06. 02. 2017

Članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine Republike Srbije, u skladu sa Planom rada realizovali su 2. februara 2017. godine nadzornu posetu Centru Vojnoobaveštajne agencije u Novom Sadu.

Delegaciju Odbora predvodio je šef delegacije, predsednik Odbora mr Igor Bečić. U radu delegacije Odbora koja je obavila nadzornu posetu učestvovali su narodni poslanici: Marija Obradović, član Odbora, kao i Jasmina Obradović, Zvonimir Đokić i dr Milorad Mijatović, zamenici članova Odbora.

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, delegacija Odbora izvršila je nadzor nad zakonitošću rada Centra Vojnoobaveštajne agencije u Novom Sadu. Članovi delegacije Odbora ostvarili su neposredan uvid u dokumentaciju koja se odnosi na primenu posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka iz nadležnosti Vojnoobaveštajne agencije i, neposrednim uvidom u dokumentaciju okončanih predmeta, ustanovili da nema nepravilnosti u radu. Tokom nadzorne posete članovi delegacije Odbora upoznati su sa informacijama vojno-političkog i vojno-ekonomskog karaktera, a koje se odnose na analizu i procenu potencijalnih i realnih opasnosti. Takođe, članovi delegacije Odbora razmatrali su efikasnost i pravovremenost dostavljanja podataka i informacija do kojih je došla Vojnoobaveštajna agencija, a koje su u nadležnosti drugih službi bezbednosti ili policije. Članovima delegacije Odbora omogućen je pristup u prostorije službe, uvid u dokumentaciju i odgovarajuće zbirke i registre podataka iz nadležnosti Vojnoobaveštajne agencije, a pripadnici Centra Vojnoobaveštajne agencije pružili su adekvatne informacije i odgovore u vezi sa radom službe.

Članovi delegacije Odbora ocenili su da Centar Vojnoobaveštajne agencije u Novom Sadu prati bezbednosnu situaciju i reaguje shodno ovlašćenjima koje ima na osnovu zakona. Delegacija Odbora ustanovila je da Centar Vojnoobaveštajne agencije postupa u skladu sa delokrugom rada i zakonom propisanim procedurama. Pozitivno je ocenjen rad pripadnika Centra Vojnoobaveštajne agencije i naglašena puna podrška njihovom daljem angažovanju na realizaciji težišnih zadataka.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 29.03.2019. | Saopštenje o tribini o NATO agresiji

    U skladu sa Programom obeležavanja 20 godina od odbrane od NATO agresije, izaslanici odbrane Republike Srbije su u proteklom periodu organizovali niz događaja

  • 12.03.2019. | Pukovniku Rašeti francuski orden Nacionalnog reda za zasluge

    Nekadašnjem izaslaniku odbrane Republike Srbije u Republici Francuskoj pukovniku Zoranu Rašeti uručen je orden Nacionalnog reda za zasluge, u rangu viteza

  • 09.03.2019. | Ministar Vulin na Konferenciji izaslanika odbrane

    Sastanku u okviru Konferencije izaslanika odbrane Republike Srbije, održanom danas u Domu Garde na Topčideru, prisustvovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Milan Mojsilović i članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba.

Važniji linkovi

Pratite nas