VOA logo

Čestitke ministra odbrane povodom Dana Vojnoobaveštajne agencije

01. 03. 2018

Svim pripadnicima Vojnoobaveštajne agencije upućujem iskrene čestitke povodom 5. marta – Dana Agencije.

 

Tog dana 1884. godine doneta je Uredba o đeneralštabnoj struci, kojom je prvi put u modernoj srpskoj državi ustanovljena organizaciona celina vojske koja se isključivo bavila vojnoobaveštajnom delatnošću, odnosno definisana uloga generalštabne struke, kao i organizacija i delokrug rada Glavnog Generalštaba, koji se sastojao od tri odeljenja. Nastavljajući tradiciju Spoljnog odseka Operativnog odeljenja koji je proučavao zemlje i vojske evropskih i susednih država, pre svega njihovu organizaciju, popunjavanje, sastav, brojno stanje, razmeštaj, školstvo i ustrojstvo, izvršavajući profesionalno postavljene zadatke, pokazali ste da ste ključni činilac obaveštajno-bezbednosnog sistema kako Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, tako i Republike Srbije.

Čestitam vam praznik i želim da u narednom periodu još više unapredite rad Agencije, u šta sam uveren da ćete uspeti.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas