VOA logo

Čestitka načelnika Generalštaba povodom Dana Vojnoobaveštajne agencije

01. 03. 2018

Pripadnicima Vojnoobaveštajne agencije čestitam 5. mart – Dan Agencije.

Praznik proslavljate u znak sećanja na donošenje Uredbe o đeneralštabnoj struci 1884. godine kada je prvi put u modernoj Srbiji ustanovljen Spoljni odsek u okviru Operativnog odeljenja, čiji je zadatak bio da proučava zemlje i vojske evropskih i susednih država, pre svega njihovu organizaciju, popunu, obučenost, sastav, razmeštaj i ustrojstvo.

Verujem da ćete i u narednom periodu ostvarivati zapažene rezultate u izvršavanju veoma odgovornih i složenih zadataka iz nadležnosti obaveštajnog obezbeđenja i time još više doprineti unapređenju rada Agencije.

Uz čestitke za praznik želim vam uspehe u daljem radu.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas