Члан 54.

Генерални инспектор:


 • надзире примену начела политичке, идеолошке и интересне неутралности у раду ВБА и ВОА и њихових припадника;
 • надзире законитост примене посебних поступака и мера за тајно прикупљање података; надзире законитост трошења буџетских и других средстава за рад;
 • даје мишљење на нацрте закона, других прописа и општих аката из надлежности ВБА и ВОА;
 • утврђује чињенице о уоченим незаконитостима или неправилностима у раду ВБА и ВОА и њихових припадника;
 • подноси извештај министру одбране о резултатима надзора са предлогом мера.

Генералног инспектора поставља Влада на период од пет година, на предлог министра одбране, уз мишљење Савета за националну безбедност. Генерални инспектор је одговоран за рад министру одбране.


Генерални инспектор подноси извештај о спроведеној контроли најмање једном годишње надлежном одбору Народне скупштине. Генерални инспектор не може бити члан политичке странке, нити обављати другу јавну функцију.

(Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији)

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

 • 24.12.2018. | Завршена Радионица о отвореним изворима

  Директор Војнообавештајне агенције бригадни генерал Зоран Стојковић доделио је у петак, 21. децембра, сертификате полазницима Радионице о употреби података

 • 21.12.2018. | Седница Одбора за контролу служби безбедности

  Одбор за контролу служби безбедности, на седницама затвореним за јавност, одржаним 21. децембра 2018. године, разматрао је и усвојио извештаје о раду Војнобезбедносне и Војнообавештајне агенције, за претходни период.

 • 11.12.2018. | Сарадња са Радио-телевизијом Србије

  Полазници Програма стручног усавршавања за рад у изасланствима одбране, који спроводи Војнообавештајна агенција, посетили су 5. децембра Радио-телевизију Србије.

Важнији линкови

Пратите нас