Скупштински надзор


Народна скупштина обавља надзор над радом служби безбедности непосредно и преко надлежног одбора Народне скупштине (у даљем тексту: Одбор).
Одбор нарочито:

 • надзире уставност и законитост рада служби безбедности;
 • надзире усклађеност рада служби безбедности са стратегијом националне безбедности, стратегијом одбране и безбедносно-обавештајном политиком Републике Србије;
 • надзире поштовање политичке, идеолошке и интересне неутралности у раду служби безбедности;
 • надзире законитост примене посебних поступака и мера за тајно прикупљање података;
 • надзире законитост трошења буџетских и других средстава за рад;
 • разматра и усваја извештаје о раду служби безбедности;
 • разматра предлоге закона, других прописа и општих аката из надлежности служби безбедности;
 • покреће иницијативе и подноси предлоге закона из надлежности служби;
 • разматра предлоге, петиције и представке грађана који су упућени Народној скупштини у вези са радом служби безбедности и предлаже мере за њихово решавање и о томе обавештава подносиоца;
 • утврђује чињенице о уоченим незаконитостима или неправилностима у раду служби и њихових припадника и о томе доноси закључке;
 • извештава Народну скупштину о својим закључцима и предлозима.
 

Седница Одбора

Позиву за седницу Одбора дужан је да се одазове директор службе безбедности. 
Ако је директор службе безбедности спречен да присуствује седници Одбора, дужан је да на седницу упути свог заменика, односно овлашћеног представника. Седнице Одбора могу бити затворене за јавност. У том случају, председник Одбора обавештава јавност о раду Одбора, сагласно одлукама донетим на седници Одбора.

Извештавање Одбора

Директор службе безбедности, најмање једном у току редовног заседања Народне скупштине, подноси Одбору извештај о раду службе (редовни извештај). Директор службе безбедности подноси извештај Одбору и по потреби или на захтев Одбора (ванредни извештај).


Непосредни надзор

Директор службе безбедности дужан је, на захтев Одбора, да омогући члановима Одбора приступ у просторије службе, дозволи им увид у документацију, пружи податке и информације о раду службе и одговори на њихова питања у вези са радом службе.


Чланови Одбора не могу од служби безбедности тражити податке о:

 • идентитету садашњих и бивших сарадника службе;
 • припадницима службе са прикривеним идентитетом;
 • трећим лицима којима би откривање тих података могло да штети;
 • методима прибављања обавештајних и безбедносних података;
 • акцијама које су у току;
 • начину примене посебних поступака и мера;
 • подацима и информацијама које су прибављене разменом са страним службама и међународним организацијама;
 • тајним подацима и информацијама других државних органа у поседу службе.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас