Члан 25.
 
У оквиру своје надлежности ВОА:

 • прикупља и проверава податке и информације, обрађује их, анализира, процењује и доставља надлежним органима;
 • сарађује и размењује информације и податке са службама, организацијама и институцијама Републике Србије које се баве безбедносно-обавештајним пословима, као и са службама других земаља и организација у складу са утврђеном безбедносно-обавештајном политиком, међународним уговорима и преузетим обавезама;
 • чува прикупљене податке и информације у складу са законом, подзаконским актима и штити их од неовлашћеног откривања, давања, коришћења, губитка или уништавања;
 • планира, организује и спроводи безбедносну заштиту својих активности, лица, објеката и докумената;
 • организује безбедносну заштиту објеката Министарства одбране и Војске Србије у иностранству и лица која су од стране Министарства одбране и Војске Србије службено упућена у иностранство;
 • штити опрему и средства која користи у раду од неовлашћеног приступа;
 • прибавља, развија и користи информационе системе, системе веза и системе за пренос података, као и средства за заштиту информација;
 • организује обуку припадника ВОА, организује специјалистичке курсеве, врши истраживања, формира архиве и објављује сопствена издања;
 • планира, организује и спроводи унутрашњу контролу рада припадника ВОА;
 • захтева од надлежних служби безбедности безбедносне провере правних и физичких лица када је то неопходно за обављање послова из надлежности ВОА утврђених овим законом;
 • планира опремање и врши набавку ствари за своје потребе;
 • обавља и друге послове из своје надлежности.

(Закон о Војнобезбедносној и Војнообавештајној агенцији) 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас