VOA logo

Шеста и Седма седница Одбора за контролу служби безбедности

27. 02. 2023

27. фебруара 2023. године, одржана је Шеста и Седма седница Одбора за контролу служби безбедности које су биле затворене за јавност.

На одвојеној седници Одбор је разматрао и усвојио извештаје о раду Војнообавештајне агенције.

Током дискусије директор Војнообавестајне агенције на захтев председника Одбора информисао је чланове Одбора о тренутној безбедносно-политичкој ситуацији у којој се налази наша земља, и о притисцима којим је изложена Република Србија и наше државно руководство.

Директор Војнообавештајне агенције пружио је члановима Одбора исцрпне одговоре на питања и појашњења у вези са разматраним извештајима. Чланови Одбора позитивно су оценили извештајe Војнообавештајне агенције указујући да на свеобухватан и целовит начин пружају увид у рад и остварене резултате Војнообавештајне агенције у извештајном периоду. Констатовано је да је Војнообавештајна агенција у извештајном периоду све задатке из своје надлежности вршила у складу са важећим позитивно-правним прописима, у интересу заштите безбедности Републике Србије и свих њених грађана.

Војнообавештајна агенција је у извештајном периоду по оцени чланова Одбора правовремено извештавала о глобалним и регионалним изазовима, ризицима и претњама и информисала надлежне кориснике о другим појавама значајним за безбедност Републике Србије.

Препознајући значајну улогу коју имају изасланства одбране, као организационе јединице Војнообавештајне агенције, чланови Одбора изразили су јединствен став да се пружи пуна подршка за отварање нових изасланства одбране у складу са спољнополитичким интересима Републике Србије.

Поздрављена је међуагенцијска сарадња, као и сарадња Војнообавештајне агенције са другим државним органима. Овакав вид сарадње доприноси благовременом откривању ризика по безбедност Републике Србије и правовременом предузимању ефикасних мера на њиховом отклањању.

Одбор је позитивно оценио настојање Војнообавештајне агенције да континуирано унапређује билатералну и мултилатералну сарадњу са партнерским службама у веома сложеним глобалним и регионалним условима, чиме је омогућена ефикаснија провера података и информација, а што је допринело већој поузданости процена и јачању поверења и сарадње међу агенцијама.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас