Радом ВОА руководи директор, који је за свој рад одговоран министру одбране. 
Директор ВОА има заменика, који је за свој рад одговоран директору. 
Директора  ВОА и његовог заменика поставља и разрешава председник Републике указом на предлог министра одбране, ако се ради о професионалном војном лицу, односно Влада, на предлог министра одбране, у складу са законом којим се уређује положај државних службеника.
Директор ВОА и његов заменик постављају се на дужност на период од пет година. 

Директор ВОА и његов заменик не могу бити чланови политичке странке, нити обављати другу јавну функцију. 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас