Радом ВОА руководи директор, који за свој рад одговара министру одбране. 
Директор ВОА има заменика, који за свој рад одговара директору. 
Директора  ВОА и његовог заменика поставља и разрешава председник Републике указом на предлог министра одбране, ако се ради о професионалном војном лицу, односно Влада, на предлог министра одбране, у складу са законом којим се уређује положај државних службеника.
Директор ВОА и његов заменик постављају се на период од пет година. 
Директор ВОА и његов заменик не могу бити чланови политичке странке, нити обављати другу јавну функцију.
За директора ВОА и његовог заменика може бити постављено лице које је завршило генералштабно усавршавање и које има најмање девет година радног искуства на обавештајно-безбедносним пословима у систему одбране.

Директор ВОА:

 1. даје налоге и инструкције за рад органа и припадника Агенције;
 2. одговара за законито и стручно функционисање Агенције;
 3. одговара за наменско коришћење финансијских и других средстава;
 4. предлаже министру одбране план развоја, опремања и годишњи план рада;
 5. врши избор и одлучује о пријему и престанку рада у Агенцији, у складу са прописаним критеријумима;
 6. предлаже надлежном органу ослобађање припадника Агенције од обавезе чувања тајне;
 7. подноси извештај о раду;
 8. предлаже министру одбране доношење прописа из надлежности агенције;
 9. обавља и друге послове и задатке утврђене законом и подзаконским актима.

(Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији - глава 7, члан 37. и 38) 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

 • 24.12.2018. | Завршена Радионица о отвореним изворима

  Директор Војнообавештајне агенције бригадни генерал Зоран Стојковић доделио је у петак, 21. децембра, сертификате полазницима Радионице о употреби података

 • 21.12.2018. | Седница Одбора за контролу служби безбедности

  Одбор за контролу служби безбедности, на седницама затвореним за јавност, одржаним 21. децембра 2018. године, разматрао је и усвојио извештаје о раду Војнобезбедносне и Војнообавештајне агенције, за претходни период.

 • 11.12.2018. | Сарадња са Радио-телевизијом Србије

  Полазници Програма стручног усавршавања за рад у изасланствима одбране, који спроводи Војнообавештајна агенција, посетили су 5. децембра Радио-телевизију Србије.

Важнији линкови

Пратите нас