Situacioni centar (SC) je deo VOA uspostavljen po standardima i načelima savremenih obaveštajnih sistema. Njegova osnovna funkcija je neprekidno praćenje i obezbeđivanje informacija o delovanju stranog vojnog i vojno-političkog faktora, vojnopolitičkim događajima, pojavama i procesima u susednim zemljama, regionu i svetu, kao i delovanju terorizma (globalnom i regionalnom) i drugim aktivnostima koje mogu uticati na bezbednost Republike Srbije.

U Centar se, svakodnevno tokom 24 časa, slivaju svi obaveštajni podaci koje dobija VOA. Stalno praćenje i unošenje promena situacije u zoni odgovornosti omogućava brzo sagledavanje stanja, izvođenje zaključaka i procena. Upotrebom raspoloživih specijalizovanih softvera za analizu i procenu situacije, sva primljena obaveštajna saznanja se brzo i kvalitetno obrađuju i mogu se dostaviti korisnicima u realnom vremenu. 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Sadržaji

Poslednje vesti

  • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

    Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

  • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

    Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

  • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

    Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas